Jak získat první rybářský lístek

První rybářský lístek vám vydá pověřený obecní úřad, ke kterému spadáte na základě svého bydliště. Aby vám jej mohli vydat, budete se muset prokázat potvrzením o kvalifikaci k jeho získání. Toto potvrzení dostanete po složení zkoušek. Ty složíte většinou v Místní organizaci Rybářského svazu. Na základě rybářského lístku ještě nemůžete lovit ryby v rybářských revírech. Za tímto účelem potřebujete ještě povolenku k lovu ryb. Tu opět vydává např. Místní organizace Rybářského svazu.

Krok za krokem

  • Najdu si Místní organizaci Rybářského svazu
  • Zeptám se na termíny zkoušek a další podrobnosti
  • Složím zkoušku
  • Jdu na pověřený obecní úřad kam bydlištěm spadám
  • Předkládám kvalifikaci a kupuji první rybářský lístek
  • V Místní organizaci platím zápisné a členství (a plním své povinnosti člena)
  • Kupuji zde povolenku k lovu ryb
  • Chytám ryby (zpočátku asi tedy spíše jen chodím na ryby, což je rozdíl:)

© 2012 – 2019 NetSide.cz | všechna práva vyhrazena | žádná část webu nesmí být kopírována bez souhlasu provozovatele | Zásady ochrany osobních údajů