Rybářský lístek

Jak jej získat a kolik stojí?

Kde najdete Místní organizace

V Místní organizaci Rybářského svazu (Českého nebo Moravského) vám nejlépe pomohou se ziskem potvrzení o kvalifikaci, na základě kterého dostanete první rybářský lístek na pověřeném obecním úřadě. Stejně tak tam můžete složit zkoušky pro toto potvrzení a také si zde můžete zakoupit povolenku k lovu ryb.

Revír.cz – kompletní přehled rybářských organizací, vyhledávání, včetně mapy.
Přejít na seznam místních organizací MRS
Přejít na seznam místních organizací ČRS

Kam jít pro rybářský lístek?

Rybářské lístky vydávají pověřené obecní úřady. Musíte jít na takový úřad, kam spadáte svým trvalým bydlištěm.

Přejděte na Seznam obcí s pověřeným obecím úřadem.

Rybářské zkoušky – jaký je test rybářských znalostí?

Test rybářských znalostí předpokládá nastudování následujících okruhů: Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů. Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů. Základní znalosti způsobů lovu ryb. Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech. Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění a Stanov ČRS nebo MRS.

Vyzkoušejte si sami test rybářských znalostí online!