Rybářský lístek

Jak jej získat a kolik stojí?

Od rybářského lístku k povolence k lovu ryb


Chcete začít rybařit na revírech ČR? Budete potřebovat rybářský lístek. A nejen ten! Kromě rybářského lístku je vhodn být i členem v některé z Místních organizací Rybářského svazu. Dále je nezbytná povolenka k lovu. Jak to tedy přesně je?

Jak získat rybářský lístek

Rybářský lístek vydávají pověřené obecní či městské úřady příslušné k vašemu bydlišti. Většinou na odboru životního prostředí a zemědělství. Nevydávají jej ovšem jen na dobré slovo. Musíte disponovat dokladem o získané kvalifikaci. Tím může být starší rybářský lístek, nebo potvrzení o složení zkoušek rybářských znalostí. A tyto znalosti vám většinou předají v Místní organizaci rybářského svazu. Určitou výjimkou je krátkodobý rybářský lístek pro kohokoli, včetně cizinců. Zjistěte blíže, jak získat první rybářský lístek, nebo jak jej získat znovu, pokud už starší rybářský lístek máte.

Vstup do Místní organizace Rybářského svazu

Většina revírů v České republice spadá pod správu Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS). Území je dále rozděleno na Místní organizace (MO), které obhospodařují přidělené vody a sdružují rybáře ve svém okolí. Každý zájemce si může vybrat Místní organizaci zcela dle své vůle a podat si do ní přihlášku. Avšak organizace není povinna jej přijmout. Po přijetí je člen povinen platit stanovené poplatky za členství, včetně zápisného nového člena a plnit povinnosti člena. Místní organizace pořádá i školení rybářských znalostí a kvalifikační zkoušky pro zisk prvního rybářského lístku. Kde najít seznam Místních organizací se dozvíte zde.

Rybářské zkoušky – kvalifikace pro zisk prvního rybářského lístku

Rybářské zkoušky pořádají nejčastěji Místní organizace rybářského svazu. Mládež je skládá většinou v rámci rybářského kroužku. Dospělí členové dostanou okruhy otázek a tipy na studijní literaturu a následně skládají test. Ten se skládá například ze znalostí zákonů souvisejících s rybářstvím, detailních znalostí tzv. rybářského řádu nebo například rozpoznávání druhů ryb. O termínech skládání zkoušek pro zisk prvního rybářského lístku se informujte v Místní organizaci, kterou jste si zvolili. Rybářské zkoušky v detailech najdete zde.

Rybářský lístek – cena

Cena rybářského lístku, který vydávají pověřené obecní úřady, činní:

  • 100 Kč – za 1 rok
  • 200 Kč – za 3 roky
  • 500 Kč – za 10 let
  • 1000 Kč - doživotní rybářský lístek

Děti do 15 let platí polovinu.

Členství a zápisné do Místní organizace

K sumě za rybářský lístek je třeba přičíst cenu členství a případného zápisného do Místní organizace. Ceny se mohou lišit, ale budou se nejspíše blížit těmto sumám:

  • Zápisné nového člena MO – 1000 Kč
  • Roční členský příspěvek MO – 1400 Kč

Děti platí polovinu, dorost a ZTP má též nárok na slevu. Pro koupi povolenky defakto není nutné být členem Místní organizace, protože ta prodává povolenky i nečlenům. Ceny jsou pak ale zhruba pětinásobné!

Cena povolenky k lovu ryb

Rybářský lístek a členství v Místní organizaci nezakládá ještě právo k rybaření na rybářských revírech. K tomu je třeba zakoupit povolenku k lovu ryb. Ty se liší dle období, v jakých chci lovit, nebo dle typu revíru a také mají územní platnost.

Typy revírů rozlišujeme dva základní – pstruhové a mimopstruhové. Jak již název napovídá, pstruhové revíry jsou převážně horské a podhorské potoky a řeky bohaté na pstruhy i jiné ryby náročné na kyslík a nižší teplotu vody, kdežto mimopstruhové revíry jsou všechny ostatní, včetně větších řek, rybníků a přehrad.

Ceny rybářských povolenek se mohou lišit dle svazu. Pokud budu lovit převážně ve svém širokém okolí, vystačím si s povolenkou Místní organizace. Mám-li větší ambice, mohu si zakoupit dražší celorepublikovou povolenku. Např. pro jihomoravský kraj jsou ceny pro rok 2024 následující:

  • Roční mimopstruhová povolenka 1250 Kč
  • Roční celorepubliková mimopstruhová povolenka 4500 Kč
  • Roční pstruhová povolenka 1300 Kč
  • Roční celorepubliková pstruhová povolenka 4750 Kč

Kolik zhruba stojí kompletní povolení k lovu ryb včetně rybářského lístku, povolenky a členství najdete zde...

Buďte odpovědní a Petrův zdar!

Mládež, která se chce věnovat rybaření, využívá často rybářský kroužek. Ten jí dá dostatek znalostí a praxe pro správný výkon rybářského práva. Dospělí, kteří pouze složí zkoušky a rovnou se vrhnou na rybaření mohou postrádat mnoho velmi důležitých návyků a znalostí. Chytat ryby není jednoduché a vyžaduje to zodpovědnost a úctu k přírodě. Vřele proto doporučujeme všem začínajícím rybářům zkušeného průvodce, který je do Petrova cechu zasvětí…